ARCHITECT+ 44

220 

Dostupnost: Skladem

View Detail

Popis

Udržitelný rozvoj – v našem diskursu obvykle nesprávně, ale lákavě zkracován na „udržitelnost“ je velmi komplexní soubor kroků spojených ušlechtilou myšlenkou. Stavebnictví a architektura ale naštěstí už zdaleka nechápou udržitelnost pouze skrze optiku obálek budov, ale v mnohem širším měřítku. Jednou z jeho důležitých součástí je i udržitelnost sociální, jež na rozdíl od tepelných ztrát nelze vyjádřit žádnou dostupnou exaktní fyzikální veličinou, ale kvalitu našeho života ovlivňuje sice ne tak bezprostředně, ale rozhodně dlouhodobě.

I proto jsme k tématu „udržitelného rozvoje“ přistoupili v aktuálním čísle časopisu ARCHITECT+ mnohem volněji. Vybrali jsme do něj realizace, které akcentují zejména technologický přístup (Fragment, Cihlovka), nechybí stavění z „udržitelných materiálů“ (Vraňany, Fortemix) či rekonstrukce – dle mnoha názorů takřka ideální naplnění myšlenky udržitelného rozvoje (Máslovice, Cihlovka). Ve všech případech je ale kladen důraz na přínos pro místní komunitu (typicky Máslovice) a rozvoj daného území.

Poznámky

Hmotnost 0.980 kg