INSIDE REPORT: Semi-annual Subscription

2.616 

42.000 Kč + DPH 21 % (8.820 Kč)
2.162 € + VAT 21 % (454 €)

 
Weekly insight from behind the scenes
Published from 10 January 2023.

 

Validity: 180 days
Number of newsletters: 24
The subscription is active from the first Tuesday after the payment has been processed.

 

Change your preferred currency

Dostupnost: Skladem

View Detail

Popis

INSIDE REPORT is sent out every Tuesday in English. Exclusive news from Czech politics and business through the eyes of an insider, independent analysis and commentary and unique insight and new context. In other words, information your business and investments can’t do without. INSIDE REPORT is prepared by Dr. Tomáš Klvaňa, a senior consultant for multinational corporations with vast media experience (Czech TV, Czech Radio, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Radio Free Europe and many other). Tomáš was a Fellow at Harvard University, Spokesman and Policy Adviser for a Czech President, a Government Communications point man for the missile defence programme, and a top-level executive for BAT in London, Hamburg, Brussels and Prague.

Poznámky k objednávce

PŘEDPLATNÉ

Měsíční (cena: 8000 Kč), Čtvrtletní (cena: 22 000 Kč), Půlroční (cena: 42 000 Kč), Roční (cena: 86 000 Kč)

Popis (Česká verze)

INSIDE REPORT rozesíláme do e-mailu každé úterý v anglickém jazyce. Exkluzivní zpravodajství přináší zprávy z politiky a byznysu pohledem insidera, nezávislé analýzy a komentáře a unikátní vhled a nové souvislosti. Jinými slovy, informace, bez kterých se váš byznys ani investice neobejdou. INSIDE REPORT připravuje Tomáš Klvaňa, konzultant nadnárodních společností, který má za sebou bohaté zkušenosti z médií (Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Rádio Svobodná Evropa a mnoho dalších). V minulosti působil také na Harvard University, dále jako tiskový mluvčí a politický poradce českého prezidenta, vládní zmocněnec pro komunikaci o programu protiraketové obrany a také jako vrcholový manažer pro BAT v Londýně, Hamburku, Bruselu a v Praze.

Zákulisní informace, za které se jinde platí zlatem!
Vychází od 10. ledna 2023.

Doba platnosti: 180 dní
Počet newsletterů: 24
Předplatné začíná být aktivní od prvního úterý po připsání platby na náš účet.